Gối đỡ chiều rộng dầm

Thông tin đang chờ cập nhật

Thông tin sản phẩm Gối đỡ chiều rộng dầm

Product Usage

Water and wastewater construction

Electricity, telephone, gas Construction

Lightweight support for buried construction

Order code

L (mm)

30055203

300~450mm

30055204

4500~700mm

30055205

700~1300mm

30055206

1300~200mm

Bấm Gọi0974.953.338
Top